Zamów receptę

Zamów receptę i odbierz ją w swojej przychodni po dwóch dniach albo zadzwoń po kod recepty do rejestracji

Prosimy o staranne wypełnienie nazwy leku , dawkowanie i ilość opakowań oraz ilość tabl w opakowaniu

Zamówienie może dotyczyć WYŁĄCZNIE LEKÓW STOSOWANYCH u CHORYCH PRZEWLEKLE oraz pacjentów posiadających zlecenie

na LEKI STAŁE. LEKI OD SPECJALISTY muszą być potwierdzone AKTUALNYM ZAŚWIADCZENIEM w dokumentacji chorego.

Usuń lek

Wybierz placówkę

Błonie, ul. Piłsudskiego 2/4

Bramki, ul. Długa 16

Otrębusy, ul. Wiejska 1

Dane zamawiającego

Rozwiń ▼ Zwiń ▲

Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych jest VITA-MED Stanisław Motyczyński Zakład Opieki Medycznej z siedzibą w Błoniu, adres: Marszałka Józefa Piłsudskiego 2/4, 05-870 Błonie. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres ojom@dpag.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wystawienia recepty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Odbiorcą danych osobowych może zostać firma świadcząca na rzecz administratora usługi informatyczne. Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

  • • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
  • • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wystawienia recepty. Niepodanie danych uniemożliwia wystawienie recepty. Dane przetwarzane będą przez okres wskazany w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez VITA-MED Stanisław Motyczyński Zakład Opieki Medycznej z siedzibą w Błoniu, Marszałka Józefa Piłsudskiego 2/4, 05-870 Błonie w celu korzystania z usług medycznych, komunikacji oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności VITA-MED Stanisław Motyczyński Zakład Opieki Medycznej.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie. Zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez VITA-MED Stanisław Motyczyński Zakład Opieki Medycznej, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te będą udostępniane innym podmiotom, wyłącznie w ramach realizowanych usług medycznych tzn. laboratoriom analitycznym, placówkom i lekarzom realizującym specjalistyczne badania medyczne, wyspecjalizowanym podmiotom transportu medycznego ( w zakresie niezbędnym do zrealizowania świadczenia zdrowotnego). NFZ i SANEPID oraz organom państwowym i samorządowym ( w zakresie ich nadzoru, nad jakością świadczonych usług i ich rozliczalnością). Podmiotom zewnętrznym obsługującym VITA-MED Stanisław Motyczyński Zakład Opieki Medycznej w zakresie niezbędnym do obsługi informatycznej, telekomunikacyjnej i rachunkowej. Z podmiotami tymi VITA-MED Stanisław Motyczyński Zakład Opieki Medycznej podpisał umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami RODO.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).