O przychodni

Podstawowa opieka zdrowotna to powszechnie dostępna część
systemu opieki zdrowotnej.

Świadczenia POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej w naszej przychodni, poprzez wypełnienie deklaracji zgody w rejestracji.

VITA-MED.” -N.Z.O.Z. posiadający ponad wieloletnie doświadczenie w dziedzinie opieki medycznej z siedzibą w Błoniu, 2 ośrodkach filialnych: w Bramkach i Otrębusach wraz z wieloma placówkami współpracującymi, oddaje do Państwa dyspozycji lekarzy i personel medyczny o sprawdzonych, wysokich kwalifikacjach zawodowych i wysokiej wrażliwości społecznej.

Wielu naszych lekarzy stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uzyskując specjalizacje różnych stopni, wielu z nich posiada 2 specjalizacje medyczne. Nasze pielęgniarki uczestniczą w  kursach zawodowych podnoszących ich  kwalifikacje zawodowe.

Organizowane przez naszych lekarzy cykliczne konferencje problemowe, służą wymianie doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej opieki zdrowotnej oraz stanowią konsylium dla opracowania terapii dla naszych pacjentów w indywidualnych, trudnych przypadkach. Niejednokrotnie konferencje wzbogacają wykłady akademickie na temat nowych osiągnięć medycznych i związanych z nimi procedur terapeutycznych.

W ramach proponowanych usług medycznych przedstawiamy Państwu wariantowe, abonamentowe pakiety opieki medycznej, adresowane zarówno do firm jak i klientów indywidualnych. Oferowane pakiety abonamentowe stanowią gwarancję ekonomicznych i w pełni profesjonalnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb usług medycznych.

Zasadą w „VITA-MED.” jest traktowanie każdego pacjenta indywidualnie, w tym również pacjentów posiadających pakiety abonamentowe, tworzenie unikalnej, dostosowanej do jego struktury zdrowotnej, procedury medycznej. Naczelną racją w procedowaniu terapeutycznym naszego personelu medycznego jest dostrzeganie pacjenta i jego dolegliwości poprzez  nierzadko bardzo złożoną, sytuację osobistą.

Aktywnie uczestniczymy w życiu publicznym społeczności na terenie których funkcjonują nasze przychodnie. Działając na styku: społeczeństwo-władza samorządowa podnosimy problemy dróg, wodociągów, nasi pracownicy współpracują z ośrodkami pracy z rodziną w gminach. Szereg wystąpień publicznych dr Stanisława Motyczyńskiego, poza listami zawierającymi ponad 500 podpisów mieszkańców osiągnęło konkretne, korzystne dla mieszkańców rezultaty.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez VITA-MED Stanisław Motyczyński Zakład Opieki Medycznej z siedzibą w Błoniu, Marszałka Józefa Piłsudskiego 2/4, 05-870 Błonie w celu korzystania z usług medycznych, komunikacji oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności VITA-MED Stanisław Motyczyński Zakład Opieki Medycznej.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie. Zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez VITA-MED Stanisław Motyczyński Zakład Opieki Medycznej, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te będą udostępniane innym podmiotom, wyłącznie w ramach realizowanych usług medycznych tzn. laboratoriom analitycznym, placówkom i lekarzom realizującym specjalistyczne badania medyczne, wyspecjalizowanym podmiotom transportu medycznego ( w zakresie niezbędnym do zrealizowania świadczenia zdrowotnego). NFZ i SANEPID oraz organom państwowym i samorządowym ( w zakresie ich nadzoru, nad jakością świadczonych usług i ich rozliczalnością). Podmiotom zewnętrznym obsługującym VITA-MED Stanisław Motyczyński Zakład Opieki Medycznej w zakresie niezbędnym do obsługi informatycznej, telekomunikacyjnej i rachunkowej. Z podmiotami tymi VITA-MED Stanisław Motyczyński Zakład Opieki Medycznej podpisał umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami RODO.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).