Nasi lekarze

Poznaj naszych lekarzy.

Lekarze zatrudnieni w Przychodni Vita Med, oprócz doraźnej opieki kładą duży nacisk na profilaktykę oraz propagowanie zdrowego stylu życia.Staramy się także stworzyć przyjemną atmosferę oraz zminimalizować stres towarzyszący wizytom u lekarza. Przyjazny stosunek do pacjentów nie jest przypadkowy. Zwracamy uwagę na umiejętność tworzenia więzi z pacjentem, poświęcania maksymalnej uwagi jemu i jego problemom.

"Ze wszystkich nauk medycyna jest najszlachetniejsza." Hipokrates

dr Tomasz Grądzki


ortopeda, traumatolog

dr Stanisław Motyczyński


właściciel, Specjalista medycyny rodzinnej, Chirurg

dr Teresa Przybylska


Lekarz internista

dr Aleksander Frank


lekarz POZ

dr Barbara Podogrodzka


kardiolog, internista

dr William Tsiomo


Specjalista medycyny rodzinnej

dr Monika Choińska


Specjalista medycyny rodzinnej

dr Anna Zawadzka


pediatra, lekarz ogólny

dr Jacek Kobek


specjalista medycyny rodzinnej, pediatra

dr Katarzyna Kułaga


specjalista chorób wewnętrznych

dr  Paulina  Kiersikowska


specjalista medycyny rodzinnej

dr Renata Gralec


lekarz POZ

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez VITA-MED Stanisław Motyczyński Zakład Opieki Medycznej z siedzibą w Błoniu, Marszałka Józefa Piłsudskiego 2/4, 05-870 Błonie w celu korzystania z usług medycznych, komunikacji oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności VITA-MED Stanisław Motyczyński Zakład Opieki Medycznej.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie. Zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez VITA-MED Stanisław Motyczyński Zakład Opieki Medycznej, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te będą udostępniane innym podmiotom, wyłącznie w ramach realizowanych usług medycznych tzn. laboratoriom analitycznym, placówkom i lekarzom realizującym specjalistyczne badania medyczne, wyspecjalizowanym podmiotom transportu medycznego ( w zakresie niezbędnym do zrealizowania świadczenia zdrowotnego). NFZ i SANEPID oraz organom państwowym i samorządowym ( w zakresie ich nadzoru, nad jakością świadczonych usług i ich rozliczalnością). Podmiotom zewnętrznym obsługującym VITA-MED Stanisław Motyczyński Zakład Opieki Medycznej w zakresie niezbędnym do obsługi informatycznej, telekomunikacyjnej i rachunkowej. Z podmiotami tymi VITA-MED Stanisław Motyczyński Zakład Opieki Medycznej podpisał umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami RODO.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).