Poradnia lekarza Medycyny Pracy

Wykonujemy badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne).

Medycyna pracy (badania profilaktyczne pracowników) to badania określające indywidualne predyspozycje pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem wpływu środowiska pracy, czynników szkodliwych oraz uciążliwych pracy i wpływających na stan zdrowia pracownika. Czynniki te charakteryzowane są przez pracodawcę na skierowaniu na badania, na podstawie którego lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie.

Pacjenci, którzy otrzymają skierowanie ze swojego zakładu pracy mogą zgłosić się na wizytę osobiście lub telefonicznie. Godzina wizyty ustalana jest w rejestracji VITA-MED w Błoniu. Lekarz medycyny pracy MAŁGORZATA MAZUŚ – SZCZEPIŃSKA zobacz grafik

 

Medycyna jest dobrem naczelnym i powołaniem.
– Dobrem należnym każdemu.

Błonie

Tel. (22) 731 87 97

Bramki

Tel. (22) 725 62 45

Otrębusy

Tel. (22) 758 55 44

Badania profilaktyczne

  • wstępne wykonuje się u osób przed rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy, lub gdy na stanowisku pracy występują nowe czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki;
  • okresowe wykonuje się u osób już pracujących na danym stanowisku przed upłynięciem terminu ważności poprzedniego orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do pracy; data kolejnego badania jest podana na orzeczeniu lekarskim i zależy m.in. od rodzaju wykonywanej pracy. Badania okresowe powinny być wykonywane od 2 do 5 lat;
  • kontrolne wykonuje się u osób które przebywały na zwolnieniu lekarskim (były niezdolne do pracy z powodu wywołanego przez chorobę) dłużej niż 30 dni; zmiana stanowiska pracy wykonuje się u osób zmieniających stanowisko pracy u tego samego pracodawcy;

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Wykonuje się u osób celem wykluczenia stanów chorobowych u pacjenta, stanowiących realne przeciwwskazanie do pracy w kontakcie z żywnością (należą do nich czynności związane m.in z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją czy przygotowaniem żywności) lub schorzeń przenoszonych drogą kropelkową lub osób, których charakter pracy wymaga stałego częstego kontaktu z ludnością (m.in służba zdrowia, oświata, hotelarstwo, gastronomia). W skład badań sanitarno-epidemiologicznych wchodzą specjalistyczne konsultacje lekarskie, badania laboratoryjne.

Pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach pracy muszą posiadać aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania takiej pracy, wpisane do książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych;

Badania dodatkowe specjalistyczne

Badania osób ubiegających się o prawo jazdy wszystkich kategorii oraz badania kierowców zawodowych

Badania kierowców skierowanych przez policję w związku z przekroczeniem dopuszczalnej ilości punktów karnych, prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu bądź innego środka odurzającego, spowodowaniem wypadku drogowego,

Badania dla pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychoruchowej (badania na stanowisko operatorów wózków widłowych, koparek, koparko-ładowarek, suwnic, walców drogowych, wózków akumulatorowych, żurawi samojezdnych i wieżowych),

 

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez VITA-MED Stanisław Motyczyński Zakład Opieki Medycznej z siedzibą w Błoniu, Marszałka Józefa Piłsudskiego 2/4, 05-870 Błonie w celu korzystania z usług medycznych, komunikacji oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności VITA-MED Stanisław Motyczyński Zakład Opieki Medycznej.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie. Zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez VITA-MED Stanisław Motyczyński Zakład Opieki Medycznej, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te będą udostępniane innym podmiotom, wyłącznie w ramach realizowanych usług medycznych tzn. laboratoriom analitycznym, placówkom i lekarzom realizującym specjalistyczne badania medyczne, wyspecjalizowanym podmiotom transportu medycznego ( w zakresie niezbędnym do zrealizowania świadczenia zdrowotnego). NFZ i SANEPID oraz organom państwowym i samorządowym ( w zakresie ich nadzoru, nad jakością świadczonych usług i ich rozliczalnością). Podmiotom zewnętrznym obsługującym VITA-MED Stanisław Motyczyński Zakład Opieki Medycznej w zakresie niezbędnym do obsługi informatycznej, telekomunikacyjnej i rachunkowej. Z podmiotami tymi VITA-MED Stanisław Motyczyński Zakład Opieki Medycznej podpisał umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami RODO.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).